برای شکست توطئه‌های امپریالیسم و دشمنان مردم و میهن، تداوم سیاست خارجی دولت سیزدهم و پاسخ به مطالبات ملّت، در انتخابات دورهٔ چهاردهم ریاست‌جمهوری شرکت کنیم!

مردم شریف و مبارز ایران، میهن ما پس از بروز حوادث تلخ اخیر برای مسئولان رده‌اول کشورمان لحظات خطیری را از سر می‌گذراند. دشمنان موجودیت کشورمان ایران، بار دیگر تلاش خود را برای ایجاد تفرقه و تشنج در میان مردم به‌ کار خواهند گرفت. انتخابات پیش رو از مهم‌ترین دوره‌ها... Read more »