نامهٔ سرگشادهٔ «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» به جناب آقای دکتر سعید جلیلی

جناب آقای دکتر سعید جلیلی، نامزد محترم مقام ریاست جمهوری، ما به‌عنوان «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» در بیانیهٔ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود در آستانهٔ انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری تأکید کردیم که باید بکوشیم تا «گفتمانی در انتخابات پیروز شود که ضمن تداوم سیاست خارجی دولت... Read more »