۷ اکتبر، با قدرتی بیشتر، تکرار می‌شود!

گروه «۱۰ مهر»، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ـــ پس از چندین ماه «صبر استراتژیک»، جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات غیرقانونی و جنایت‌کارانهٔ رژیم صهیونیستی اسرائیل پاسخی دندان‌شکن داد و نشان داد که سکوت تا این لحظهٔ آن نه از سر ضعف، بلکه ملهم از یک سیاست فکر‌شده برای پیشبرد یک... Read more »