Post #279

تسلیت به مردم شریف ایران

ما، جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران، درگذشت آقایان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، و هیئت همراه طی سانحهٔ بالگرد در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه را به مردم شریف ایران تسلیت می‌گوییم. این ضایعهٔ تأسف‌بار موجی گسترده از واکنش‌های همدلانۀ نیروهای ضدامپریالیست را در سطح...